Akce, které již proběhly v rámci projektu SFŽP a MŽP 2011

Autor: Jana Černá <zlatastudanka(at)seznam.cz>, Téma: Projekt SFŽP a MŽP, Vydáno dne: 04. 01. 2011

Přednášky, osvětové akce, semináře...
Hlavi?ka s Paletou
leden Účastníci shlédli film, který odborně provázel sociální ekolog Václav Cílek. V diskuzi, která se po filmu rozvinula se objevila otázka dostupnosti tašek a sáčků z bioplastu. Tento cyklus by měl přispět k vnímání uspokojivého způsobu života a ukázat možný šetrný vzor chování každého z nás.
Minuty s ekologií-leden
Minuty s ekologií-leden
Minuty s ekologií-leden
únor V momentě, kdy dojdou zdroje fosilních paliv budeme potřebovat všechny malé zdroje energie. Jaderná energegetika, nebo docházející fosilní paliva? Dochází ke skleníkovému efektu... Jednou z možností je úspora energie a využití alternativních zdrojů energie.....
Minuty s ekologií - Jak se oh?át?
Minuty s ekologií - Jak se oh?át?
březen Ve čtvrtek 17.3.2011 se konala v Ekocentru Červenka velice zajímavá přednáška Ekodům vedená M. Míkovcem, ředitelem Ekocentra Paleta v Oucmanicích. V ekocentru se sešlo 10 zájemců, kteří shlédli poutavou prezentaci o výstavbě slaměného domu v Oucmanicích. P. Míkovec se věnoval důležitým aspektům při výstavbě pasivních a nízkoenergetických domů. Porovnával možnosti úspor ve vytápění, zateplování, šetření energií a vodou. Zúčastněným byly ukázány ekologické stavební materiály (tašky na střechu z recyklovaných materiálů, desky z nápojových kartonů apod.) a přírodní stavební materiály. Na závěr byly zodpovězeny četné dotazy.
Ekod?m
Ekod?m
 • 21.3. v 15.00 hod. Minuty s ekologií - EKOZAHRADY
 • Zahrada je velkou inspirací, přicházíme ji často na chuť až jsme staří. Tam dochází ke splynutí s přírodou...
  Minuty s ekologií-b?ezen
  Minuty s ekologií-b?ezen
  duben Přehrady se staly trvalou součástí naší přírody, mají mnoho odpůrců i příznivců, v současné době mají i hlavní význam z hlediska zásobení pitnou vodou. Přílivové deště, které se pravidelně objevují v naší krajině, způsobují ronové rýhy a erozi polí. Jedním ze záchytných prvků jsou poldry...
  Hlavi?ka barevná
  Minuty s ekologií - duben
  Minuty s ekologií - duben
  Minuty s ekologií - duben
  Minuty s ekologií - duben
  květen SE USKUTEČNIL DNE 10.5.2011 OD 10.00-16.00 HOD NA STARÉM NÁMĚSTÍ

  Soutěž pro školy: ve sběru starého papíru (noviny, časopisy, kartony....)

  Den Zem? 2011
  Den Zem? 2011
  Den Zem? 2011
  Den Zem? 2011
  Den Zem? 2011

  Tento den občané podpořili sbírku pro psí útulek v Ústí nad Orlicí:

  Sbírka je zaměřena na: nerezové misky, piškoty, pamlsky – např. z buvolí kůže, šlachy, vepřové uši apod. (ne uzené kosti!)

  Náv?t?va psího útulku v Ústí nad Orlicí
  Kutnohorsko 15.5.2011
  Kutnohorsko 15.5.2011
  Kutnohorsko 15.5.2011
  Raci
  Raci
 • 18.5. v 15 hod.: MINUTY S EKOLOGIÍ NA TÉMA: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE ...
 • Minuty s ekologií - kv?ten
 • 24.5. v 18.00 hod.: beseda s RITODGATOU MAITRÍ – CO MŮŽEME UDĚLAT PRO ZEMI?
 • Ritodgata Maitrí je Ind, který žije v Kerale v jižní Indii. Vystudoval stavební inženýrství, nyní je v důchodu. Jeho koníčkem je cestování, studium věd, filozofie a sanskrtské literatury. Od roku 2002 jezdí pravidelně do České Republiky a dalších zemí Evropy (Francie, Itálie, Finsko, Slovensko).

  Beseda s Indem
  Beseda s Indem
  Beseda s Indem
  srpen

  V termínu 19.-21.8.2011 se uskutečnil výjezdní seminář převážně pedagogických pracovníků do lokality Chebska a Františkových lázní.

  V bohatém programu nechyběla dendrologická vycházka zámeckým parkem ve Valeči, prohlídka nejmladší sopky v Čechách - Železné hůrky. Ochutnávka minerální ch pramenů Františkových lázní, exkurze do Motýlího domu, naučná stezka SOOS, pěší tůra ke Štolovému prameni a k pozůstatkům těžby nerostných surovin....Navíc celý bohatý program provázelo krásné slunečné počasí.

  Západní ?echy 2011
  Západní ?echy 2011
  Západní ?echy 2011
  Západní ?echy 2011
  Západní ?echy 2011
  Západní ?echy 2011
  Západní ?echy 2011
  Západní ?echy 2011
  září