VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 18.3.2015

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Akce, dílny, přednášky..., Vydáno dne: 16. 02. 2015

Ve středu 18.3.2015 se uskutečnila výroční členská schůze v Ekocentru Červenka.

Na programu schůze byl přehled činnosti členské základny, hodnocení výukových programů, zpráva o hospodaření a inventuře majetku, revizní zpráva za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015. Dále jsme volili nového předsedu a výboru ZO ČSOP Zlatá studánka.