VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Naše organizace, Vydáno dne: 06. 04. 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014


1. KDO JSME


2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA


3. ČINNOST VÝBORU


4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ DNE 15. KVĚTNA 2014


5. RICHTEROVA CHATA


6. OCHRANA BIODIVERZITY


7. PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ


8. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA


9. HOSPODAŘENÍ