OTVÍRÁNÍ ZLATÉ STUDÁNKY 18.4.2015

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Akce, dílny, přednášky..., Vydáno dne: 18. 04. 2015

V sobotu 18.4.2015 uspořádala ZO ČSOP Zlatá studánka tradiční akci "Jarní otevírání zlaté studánky". Protože podle této studánky byl zvolen název základní organizace českého svazu ochránců přírody, byl převzat patronát nad studánkou.

14 dospělých, 9 dětí a 1 pes se sešli u Kozlovské hájenky, i když počasí nebylo zrovna nejteplejší. Pro děti připravila předsedkyně Pavlína Vomáčková pracovní listy. Děti listy podepsaly a rychle s nadšením začaly plnit úkoly. Po cestě ke studánce byly posbírány odpadky, které neukáznění návštěvníci odhodili kolem cesty. Zatímco se dospělí kochali jarní přírodou, děti poznávaly jarní květenu, určovaly předměty, které do přírody nepatří a hrály různé hry. Cesta rychle uběhla. Studánka byla nejdříve pečlivě uklizena a poté "zlatým klíčem" otevřena za doprovodu sboru, který zarecitoval Sládkovu báseň ....Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les ....... Anička Vomáčková zahrála na flétnu, čímž umocnila krásný zážitek. Následovalo občerstvení, a tak byly opékány špekáčky a hermelíny, které v lese obzvlášť chutnaly. Nikdo nepochyboval o tom, že se akce vydařila a všichni odcházeli domů spokojeni. Takže nezbývá, než se těšit na podzimní akci, při které bude studánka zase uzamčena.

Z historie

Přírodní prameny bývaly v dávných dobách jediným zdrojem pitné vody. Zvláště po dlouhé a drsné zimě následovalo jarní čištění studní a studánek, někdy i s doprovodným obřadem. Jarní čištění studánek také symbolicky zahání zlé moci, nositele nemocí a tedy neštěstí.

fotky z akce naleznete zde:

FOTO z akce ZDE/"