DEN ZEMĚ 2015

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Akce, dílny, přednášky..., Vydáno dne: 07. 05. 2015

Letošní Den Země pořádaný ZO ČSOP Zlatá studánka a odborem ŽP MěÚ Č. Třebová byl již skoro tradičně poznamenaný nepříznivým počasím. Divadelní představení bylo z tohoto důvodu operativně přesunuto do malého sálu Kulturního centra. Stánky několika organizací nabízely program pro příchozí veřejnost, žáky MŠ i ZŠ i při slabém dešti, který doprovázel celé dopoledne. Odpolední program však byl zkrácen z důvodu vytrvalého deště. Dík patří všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. Fotky spokojených účastníků naleznete na adrese:

FOTO z akce ZDE/"