ZAMYKÁNÍ ZLATÉ STUDÁNKY

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Akce, dílny, přednášky..., Vydáno dne: 05. 11. 2015

V sobotu 24.10. se skupina 21 dospěláků, 6 dětí a 1 pejska vydala od Kozlovské hájenky ke Zlaté studánce. Cestou děti hrály různé hry, za které získávaly části obrázku. Po příchodu ke studánce jsme opekli buřtíky a jiné dobroty. Děti získaly poslední součást obrázku a mohly si ho složit a poznat fotku Zlaté studánky. Následovalo uzamčení studánky pro zimní období a příslib, že se na jaře opět sejdeme u jejího odemčení.

Zamykání ZS

FOTO z akce ZDE/"