Zemřela Marie Pechancová

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Naše organizace, Vydáno dne: 26. 01. 2016

M. Pechancová

Ve věku 83 let zemřela zakládající členka ČSOP v České Třebové paní Marie Pechancová. Celý život zasvětila práci pro přírodu a semkla kolem sebe velkou skupinu lidí, kterou nakazila svým krásným vztahem k přírodě i lidem. Vytvořila svým jménem a neutuchající činností legendu, kterou následují generace ochránců přírody a zájemců o ekologickou výchovu.

Paní Mgr. Marie Pechancová se narodila v r. 1932. Byla oblíbenou a uznávanou profesorkou přírodopisu na gymnáziu v České Třebové. Zakládala první základní organizaci ČSOP v České Třebové před 36 lety, která byla i první organizací založenou na okrese Ústí nad Orlicí. Po celou dobu byla aktivním členem této organizace a její dlouholetou předsedkyní. Podporovala a sdružovala také ostatní organizace ČSOP na okrese Ústí nad Orlicí, kde je dnes několik aktivních ZO ČSOP. To je zásluhou paní Marie Pechancové, která nejenom v kritickém období po roce 1989 dovedla ZO podpořit a udržet v aktivní činnosti především v oblasti enviromentální výchovy.

Aktivně se účastnila všech akcí ČSOP v okrese Ústí nad Orlicí, byla odbornou poradkyní na okresních kolech biologické olympiády, vedla další soutěže studentů, podílela se na výsadbě zeleně, vyhlašování chráněných území na okrese Ústí nad Orlicí, budování naučných stezek, organizování ochranářských výstav, zabývala se ochranou ptactva… - jsou to stovky akcí a aktivit a její stopa je v tomto ohledu nesmazatelná.

Vedla vydávání regionálního Zpravodaje ČSOP a napsala do něj podstatnou část odborných příspěvků. Byla odbornou poradkyní členům její domovské organizace ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové a vykonávala funkci předsedkyně Regionálního sdružení základních organizací v Ústí nad Orlicí. Spolupracovala s pracovníky státní správy a samosprávy v oblasti ŽP, účastní se práce krajských komisí environmentální výchovy a stále pomáhá s přípravou nových projektů. Paní Marie Pechancová byla vzorem venkovských vzdělanců v tom nejlepším smyslu slova, skromných a pracovitých lidí, kteří jsou tahouny svého okolí, kteří neočekávají slávu a popularitu, ale kteří si zaslouží jako nikdo jiný vzpomínku jako ocenění své celoživotní práce.

Čest její památce.