Den stromů

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Akce, dílny, přednášky..., Vydáno dne: 05. 11. 2016

Tak je tu sobota a řada z nás už se těší na akci spojenou s kampaní Den stromů a to toulání podzimní přírodou po Semanínské stezce. U EC se shromáždilo 22 zájemců a za chvíli už auta uháněla po silnici k Semanínu. Sluníčko už stačilo rozpustit ranní mlhu a účastníci se vydali barevnou podzimní přírodou na cestu k Salaši. Na začátku byli seznámeni s úkolem , aby posbírali po cestě různé přírodniny, kterými ozdobí vystřiženého ježka. Nestačili jsme se kochat přírodními panoramaty a za chvíli jsme byli na místě. Ještě jsme si prohlédli jednu ze semanínských štol a skoro vyschlou studánku u Salaše pak už tu bylo hodnocení vytvořených dílek v podobě ježečků. A kdo by se dílničky neúčastnil, když byly přislíbeny odměny! O tom, že se všechna dílka povedla, nebylo pochyb! Na řadu přišlo u oblíbené opékání špekáčků zpestřené opékáním hadů na klacku. Tentokrát jsme už pocítily, že se o slovo hlásí podzim a to nejen zbarvením listů ale i vzláštním chladem, který byl cítit ze všech koutů lesa. To nás neodradilo od cesty dál ke knaipovišti.Po cestě nám pod nohami šustilo spadané listí, zastavovali jsme se nad krásami přírody, obdivovali tichý les a relaxovali, co nám síly stačily. Poslední zastávka byla u knaipoviště, kde jsme si vyzkoušeli interaktivní pomůcku v určování stop zvířat a pokračovali na cestě zpět. O tom, že se akce vydařila nikdo nepochyboval a tak nezbývá než poděkovat Olince a Vlastě za přípravu a organizování akce.

FOTO z akce ZDE