VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Akce, dílny, přednášky..., Vydáno dne: 29. 12. 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015


1. KDO JSME


2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA


3. ČINNOST VÝBORU


4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ DNE 6. KVĚTNA 2015


5. RICHTEROVA CHATA


6. OCHRANA BIODIVERZITY


7. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA


8. HOSPODAŘENÍ


9. VZPOMÍNKA


10. KONTAKTY


11. PODĚKOVÁNÍ


12. OBSAH