VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Akce, dílny, přednášky..., Vydáno dne: 07. 03. 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016


1. KDO JSME


2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA


3. ČINNOST VÝBORU


4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ V KULTURNÍM CENTRU DNE 4. KVĚTNA 2016


5. RICHTEROVA CHATA


6. OCHRANA BIODIVERZITY


7. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA


8. PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2016


9. HOSPODAŘENÍ


10. KONTAKTY

  Adresa: ZO ČSOP Zlatá studánka

  Matyášova 937 56002 Česká Třebová

  Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz

  E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

  Kontakty na členy výboru ZO ČSOP:

  Předsedkyně – Pavlína Vomáčková

  M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

  Hospodářka – Hana Dušková

  M: 608 233 044 e-mail: duskhana@seznam.cz

  Jednatelka – Darina Hrušková

  M: 604 158 493 e-mail: kvasna@centrum.cz

  Bankovní spojení:

  Česká spořitelna a. s. Česká Třebová

  číslo účtu: 132 770 5349/0800

  IČO:711 881 69


11. PODĚKOVÁNÍ

  Poděkování patří všem členům organizace, kteří se na činnosti v roce 2016 podíleli. Pracují obětavě, ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

  Ústřední výkonná rada ČSOP Praha

  ZŠ Habrmanova Česká Třebová

  Město Česká Třebová

  Pardubický kraj

  Eko Bi s. r. o. Česká Třebová

  EC Paleta Pardubice

  Lesy České republiky,s. p.

  Marek Stránský

  Hana Fialová

  PaedDr. Jiří Štyrský

  Mgr. Milan Michalski

  NET4GAS


12. OBSAH

  1. Kdo jsme

  2. Členská základna

  3. Činnost výboru

  4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové na Starém Náměstí

  5. Richterova chata

  6. Ochrana biodiverzity

  7. Ekologická výchova

  - osvětová činnost

  - výuková činnost a výukové programy v roce 2016

  - vzdělávací činnost

  - poradenská činnost

  8. Přehled akcí v roce 2016

  9. Hospodaření v roce 2016

  10. Kontakty

  11. Poděkování

  12. Obsah