Výroční členská schůze 21.2.2018

Autor: Pavlína Vomáčková <(at)>, Téma: Akce, dílny, přednášky..., Vydáno dne: 11. 03. 2018

  • Výroční členská schůze se konala ve středu 21.2.2018 od 17 hodin v EC Červenka na ZŠ Habrmanova. Výbor se sešel o hodinu dříve, aby připravil místnost, malé občerstvení a zkontroloval připravenost dokumentů na členskou schůzi. I přes velký počet omluvených, mohla schůze začít v plánované době, protože se zúčastnila nadpoloviční většina členů. Schůze byla i schůzí volební, a proto byla v programu i volba komisí. Schůzi zahájila předsedkyně a schůze pokračovala podle schváleného programu. Větší překvapení nastalo v okamžiku, kdy byli přítomni vyzváni k tomu, aby se stali členy výboru. Nečekaně se podařilo výbor doplnit hned o tři členy. Trochu nás zradila technika, a tak se připravovaná prezentace akcí z roku 2017 nahradila fotografiemi ze dvou nejúspěšnějších exkurzí, kterými byla expedice Beskydy a Program Tisíc chutí Moravského krasu. Předsedkyně poděkovala členům výboru za jejich práci a odměnou jim byla kytička, která jim udělala radost. Takže si můžeme jen přát do tohoto roku hodně úspěšných akcí a hodně aktivních členů.