ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 18. 06. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Vydáno dne 07. 03. 2017 (1643 přečtení)

En güncel hatay escort bayanlar web sayfamızda yer almaktadır. İskenderun escort başta olamak üzere Antakya escort ilanları yer almaktadır. bodrum escort En güzel bayanlar Hatay Escort burada, ne ararlar seni gecelere sunarlar. Alkol Seven İstanbul ile görüşelim mi diyorsun. Hayatımı sana Eskort Hatay.

Hatay merkez escort bayanlar genellikle iskenderun escort, antakya escort bölgesinde gerçek onaylı kişilere ulaşabilirsiniz. Hatay gerçek iskenderun escort bayanlar sitemizde yer almakta. iskenderun escort kızların resmi web sayfası.

Beylikdüzü Escort Bayan İstanbul Beylikdüzü'nde en güzel escort bayanlar bu sitede yer alıyor. Beylikdüzü escort aradığınız zaman gerçek zamanlı kaliteli kadınlara ulaşabileceğiniz ve türbanlı beylikdüzü escort bayanların en doğru adresi.

Malatya Escort grup seks seven elit hanımların tek adresi. Siz değerli beylerin malatya escort genç ucuz kızların tanışacağı tek adresidir. Malatya bayan escort arama servisinde onlarca güzel kız arasından istediğiniz seçin escort malatya kızları ile sıcak dakikalar yaşayın.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016


1. KDO JSME

 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je pobočný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
 • Z naší činnosti:
 • - Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: organizujeme Den Země, Den zvířat, Ukliďme svět, přednášky, exkurze aj.
 • - Oblíbené jsou ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol.
 • - Základní organizace pořádá dílny aranžování z přírodních materiálů.
 • - Ekoporadna byla k dispozici při akcích pořádaných organizací, na telefonu předsedkyně, na e-mailu.
 • - Program Zelená karta ČSOP „Technická památka Mlýn v Písečné čp. 35“pokračuje pod vedením p. Hany Maarové.
 • - Oblíbené jsou odborné exkurze po zajímavých místech v naší zemi.
 • - Kampaně jako Den Země mají ve městě tradici.

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

  Počet členů k 31. 12. 2016: 36 členů.

  Složení výboru ZO ČSOP

  Výbor ZO pracoval v tomto složení:
 • Pavlína Vomáčková předsedkyně
 • Hana Dušková hospodářka, účetní
 • Darina Hrušková jednatelka
 • Alena Mistrová členka výboru + správce Richterovy chaty
 • Marie Hyšková členka výboru
 • Antonín Drašnar člen výboru
 • Vlasta Tomková členka výboru
 • Olga Kadlecová revizorka

3. ČINNOST VÝBORU

  Výbor základní organizace se sešel 12krát. Svolány byly celkem 2 členské schůze: Výroční členská schůze 17. 3. a Vánoční setkání pro členy a příznivce ZO ČSOP Zlatá studánka 14. 12. 2016.

  Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:

 • - Granty Pardubického kraje pro rok 2016 (Grant z programu Vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí):
 • 1. V přírodě o přírodě a pro přírodu
 • 2. Zdraví a ekologie kolem nás
 • 3. Zlatá studánka se představuje
 • - Finanční dotace Města Česká Třebová – příspěvek na činnost
 • • Podepsána nová smlouva s ředitelstvím ZŠ Habrmanova – od 4.1.2016 do 31. 12. 2016, po domluvě pololetně vykazujeme hodiny strávené v ekocentru
 • • Celorepublikového setkání členů ČSOP na Šumavě se zúčastnili: M. Broulíková, H. Dušková, M. Hyšková, Z. Jasanská, M. Linhartová, A. Mistrová, L. Mistr, V. Tomková, L. Tomek
 • • Výbor ČSOP schválil přistoupení k otevřenému dopisu (p. Mikolecký) pro zastupitelstvo Mě ČT, který nesouhlasil se situací, která se řešila ohledně Křivolíku (výměna pozemků pro stavbu průmyslové zóny). Zastupitelstvo zasedalo 26. 9.
 • • 29. 11. 2016 se předsedkyně zúčastnila Konference EVVO v Pardubicích
 • • Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský zpravodaj, Orlický deník, OIK TV.

4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ V KULTURNÍM CENTRU DNE 4. KVĚTNA 2016


5. RICHTEROVA CHATA

  Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka má ZO ve výpůjčce od Města Česká Třebová od srpna 2006. Byla půjčena pro zájmovou činnost dětí a mládeže a činnost ZO.

  Na Richterově chatě proběhlo v roce 2016 2x sekání trávy a úklid v okolí chaty. Byl odvezen odpad sesbíraný po kolemjdoucích.

  V průběhu roku byla provedena 4x plánovaná prohlídka vnitřního prostoru chaty a 2x chaty a okolí zvenku.

  Venkovní prohlídku provádí také členové organizace.

  Akce uskutečněné na Richterově chatě:

  13.6. schůze výboru

  1.8. letní piknik

  Na všem se podílejí členové výboru a hlavně manželé Mistrovi - správci chaty.


6. OCHRANA BIODIVERZITY

 • Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu. Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2016 kontrolou příbytků pro zvířata. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Umístěné ptačí budky (12 ks), zásobní krmítka, budky pro hmyz, ježky a čmeláky přispívají k zachování a dalšímu oživování školní zahrady. Informační tabule byla sejmuta. Areál zahrady je obohacen vytvořeným Geoparkem (horniny, zkameněliny). Dílo vzniklo z iniciativy Mgr. Milana Michalského, vedoucího Minerálního klubu Česká Třebová, v rámci projektu „Škola hrou v kraji Komenského“. Geopark obohatí výuku přírodovědných předmětů zdejších škol a je přístupný veřejnosti.

 • Ekosystémy potoka Potočnice, VKP dle zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb., zůstávají nadále v pozornosti ZO ČSOP Zlatá studánka. Monitoring bude pokračovat, louka byla jednou pokosena.

 •  V březnu a dubnu 2016 probíhal společně s ČSOP Podorlicko transfer obojživelníků v Přívratě.


7. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

  Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

  Ekocentrum Červenka sídlí v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny, pořádají se zde dílny, přednášky, výukové programy a dny otevřených dveří.

  Práce v ekocentru se dělí na několik činností:

  I. Osvětová činnost

  • V rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“ se konal úklid okolí silnice od hranice města ČT po odbočku „na Zacharák“ ve směru na Přívrat (16.4.)

  • Otvírání Zlaté studánky (23.4.)

  • Den Země (4.5.)

  • Den stromů (22.10.)

  • Uzamykání Zlaté studánky (15.10.)

  • Beseda o odpadech (1. 11.)

  • Workshop Jak to chodí u vás doma (14. 12.)

  Přednášky a exkurze

  • Zdravý životní styl (11. 2.) - přednáška

  • přednáška: Péče o rybníky a život v líhni (12. 3.)

  • exkurze: Písečná u Žamberka (12. 4.)

  • exkurze: Seiferos – Dravci a sovy (24. 4.)

  • exkurze: Za léčivým pramenem (7. 5.)

  • přednáška: Salátové pokušení (23. 6.)

  • exkurze: Skládka TKO Třebovice (29. 6.)

  • Setkání členů a přátel ČSOP na Šumavě (2. – 4. 9.)

  • exkurze: Vnímání přírody všemi smysly (11. 9.)

  • exkurze: Jaderná elektrárna Dukovany, vodní elektrárna Dalešice a Mohelenská hadcová step (5. 11.)

  • přednáška: Štýrsko (7. 11.)

  II. Výuková činnost a výukové programy v roce 2016

  V roce 2016 se uskutečnilo 25 programů, kterých se zúčastnilo 522 žáků místních základních a mateřských škol. V roce 2016 byl největší zájem o rukodělné programy Vánoce, ze kterých si děti odnesly vlastnoručně vyrobené dárečky a dozvěděly se, jak se tyto svátky slavily v dřívějších dobách.

  Výukové programy představují 36 hodin čistého času práce s dětmi ve VP. Počet hodin přípravy na VP nelze spočítat.

  VP zajišťovaly lektorky Alena Mistrová, Marie Hyšková, Darina Hrušková, Lída Pražáková a Alena Šillerová.

  III. Vzdělávací činnost

  V této oblasti je činnost zaměřena na dílny s přírodními materiály. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních kurzů.

  • Pleteme pomlázky – přijďte pobejt (19. 3.)

  • Šicí dílna – Stop igelitkám (9. 11.)

  • Tvořivá dílna - Netradiční adventní věnec (22. 11.)

  IV. Poradenská činnost – ekoporadna

  Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka.

  Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod označený cedulí.

  Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na aktuální ekologická témata.

  Provozní doba ekologické poradny je po telefonické domluvě kdykoliv v pracovní době. Služby jsou poskytovány při akcích organizace, telefonicky i e-mailem zdarma.

  V ekocentru jsou k nahlédnutí a případnému zapůjčení propagační materiály týkající se ochrany přírody a životního prostředí.

  Ekocentrum disponuje i přírodovědnými časopisy, vypůjčit lze i knihy.


8. PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2016

  leden

  • 7.1.: Schůze výboru

  únor

  • 11.2.: přednáška Zdravý životní styl v kostce - A. Mistrová

  • 18.2.: Schůze výboru

  březen

  • 1.3.: Schůze výboru

  • 12.3.: přednáška: Péče o rybníky, život v líhni

  • 17.3.: Výroční schůze ZO ČSOP Zlatá studánka

  • 19.3.: Pleteme pomlázky – přijďte pobejt ….

  • 30.3.: Schůze výboru

  duben

  • 12.4.: Exkurze do Písečné u Žamberka

  • 16.4.: Ukliďme svět, ukliďme Česko

  • 23.4.: Otvírání Zlaté studánky

  • 24.4.: Exkurze – Seiferos (Dravci a sovy)

  • 28.4.: Schůze výboru

  květen

  • 4. 5.: DEN ZEMĚ

  • 7. 5.: Exkurze - ZA LÉČIVÝM PRAMENEM

  • 26.5.: Schůze výboru

  červen

  • 13. 6.: SETKÁNÍ NA RICHTEROVĚ CHATĚ + SCHŮZE VÝBORU

  • 23. 6.: Přednáška: SALÁTOVÉ POKUŠENÍ - zdravě a chutně s lektorkou G. Veleckou

  • 29. 6.: Exkurze: SKLÁDKA TKO TŘEBOVICE

  srpen

  • 1. 8. Letní piknik na Richterově chatě

  • 30. 8.: Schůze výboru

  září

  • 2.-4. 9.: Exkurze: Setkání členů a přátel ČSOP na Šumavě

  • 11. 9.: Exkurze: Vnímání přírody všemi smysly

  • 15. 9. : Schůze výboru

  říjen

  • 15. 10. 2016: Zavírání Zlaté studánky

  • 18. 10. 2016: Přednáška - Toulky španělskou přírodou

  • 19. 10. 2016: Schůze výboru

  • 22. 10. 2016: DEN STROMŮ – aneb toulání podzimní přírodou

  listopad

  • 1. 11. 2016: BESEDA O ODPADECH

  • 5. 11. 2016: Exkurze – JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY, VODNÍ ELEKTRÁRNA DALEŠICE, MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP

  • 7. 11. 2016: Přednáška – ŠTÝRSKO

  • 9. 11. 2016: Šicí dílna – STOP IGELITKÁM

  • 14. 11. 2016: Schůze výboru

  • 22.11.2016: Dílna s přírodním materiálem - NETRADIČNÍ ADVENTNÍ VĚNEC

  prosinec

  • 7. 12. 2016: Přednáška - ZVONEK - VOUSATÁ OZDOBA JESENÍKŮ

  • 14. 12. 2016: Schůze výboru

  • 14. 12. 2016: VÁNOČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

  • 14. 12. 2016: Workshop - JAK TO CHODÍ U VÁS DOMA


9. HOSPODAŘENÍ

  Přehled hospodaření spolku za rok 2016

  ZO ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová

 • Stav finančních prostředků k 1.1.2016: 138 669,61 Kč
 • Celkové příjmy: 79 651,78 Kč
 • z toho: služby 5 000,-
 • členské příspěvky 1 200,-
 • granty a dotace 53 000,-
 • přijaté úroky 13,35
 • ostatní příjmy: 20 438,43
 • Celkové výdaje: 88 535,50 Kč
 • z toho: materiál 16 546,-
 • provozní režije 32 678,50
 • ostatní výdaje 39 311,-
 • Stav finančních prostředků k 31.12.2016: 129 785,89 Kč
 • z toho: v pokladně 7 450,- Kč
 • na BÚ 122 335,89 Kč
 • Spolek v roce 2016 hospodařil se ztrátou ve výši 8 883,72 Kč.
 • Od 1. 1. 2016 přešla organizace na jednoduché účetnictví.

10. KONTAKTY

  Adresa: ZO ČSOP Zlatá studánka

  Matyášova 937 56002 Česká Třebová

  Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz

  E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

  Kontakty na členy výboru ZO ČSOP:

  Předsedkyně – Pavlína Vomáčková

  M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

  Hospodářka – Hana Dušková

  M: 608 233 044 e-mail: duskhana@seznam.cz

  Jednatelka – Darina Hrušková

  M: 604 158 493 e-mail: kvasna@centrum.cz

  Bankovní spojení:

  Česká spořitelna a. s. Česká Třebová

  číslo účtu: 132 770 5349/0800

  IČO:711 881 69


11. PODĚKOVÁNÍ

  Poděkování patří všem členům organizace, kteří se na činnosti v roce 2016 podíleli. Pracují obětavě, ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

  Ústřední výkonná rada ČSOP Praha

  ZŠ Habrmanova Česká Třebová

  Město Česká Třebová

  Pardubický kraj

  Eko Bi s. r. o. Česká Třebová

  EC Paleta Pardubice

  Lesy České republiky,s. p.

  Marek Stránský

  Hana Fialová

  PaedDr. Jiří Štyrský

  Mgr. Milan Michalski

  NET4GAS


12. OBSAH

  1. Kdo jsme

  2. Členská základna

  3. Činnost výboru

  4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové na Starém Náměstí

  5. Richterova chata

  6. Ochrana biodiverzity

  7. Ekologická výchova

  - osvětová činnost

  - výuková činnost a výukové programy v roce 2016

  - vzdělávací činnost

  - poradenská činnost

  8. Přehled akcí v roce 2016

  9. Hospodaření v roce 2016

  10. Kontakty

  11. Poděkování

  12. Obsah

  En güncel hatay escort bayanlar web sayfamızda yer almaktadır. İskenderun escort başta olamak üzere Antakya escort ilanları yer almaktadır. bodrum escort En güzel bayanlar Hatay Escort burada, ne ararlar seni gecelere sunarlar. Alkol Seven İstanbul ile görüşelim mi diyorsun. Hayatımı sana Eskort Hatay.

  Hatay merkez escort bayanlar genellikle iskenderun escort, antakya escort bölgesinde gerçek onaylı kişilere ulaşabilirsiniz. Hatay gerçek iskenderun escort bayanlar sitemizde yer almakta. iskenderun escort kızların resmi web sayfası.

  Beylikdüzü Escort Bayan İstanbul Beylikdüzü'nde en güzel escort bayanlar bu sitede yer alıyor. Beylikdüzü escort aradığınız zaman gerçek zamanlı kaliteli kadınlara ulaşabileceğiniz ve türbanlı beylikdüzü escort bayanların en doğru adresi.

  Malatya Escort grup seks seven elit hanımların tek adresi. Siz değerli beylerin malatya escort genç ucuz kızların tanışacağı tek adresidir. Malatya bayan escort arama servisinde onlarca güzel kız arasından istediğiniz seçin escort malatya kızları ile sıcak dakikalar yaşayın.
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky
00.00.0000:
Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

Blí? k p?írod?

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.