ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 18. 06. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Vydáno dne 17. 08. 2019 (2127 přečtení)

Best Şişli Escort Girls Şişli dating site, profiles of şişli escort girls and escort Şişli girls. You can reach the nightly and hourly escort lady Şişli ads 24/7. Are you looking for Şişli Escort Girl? You can send a one-click message to them via the most beautiful Şişli escort phone number and whatsapp.
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018


1. KDO JSME

 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je pobočný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
 • Z naší činnosti:
 • - Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: spoluorganizujeme Den Země, Ukliďme svět, ukliďme Česko, organizujeme Den zvířat, přednášky, exkurze aj.
 • - Nabízíme ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol.
 • - Ekoporadna je k dispozici při akcích pořádaných organizací, na telefonu předsedkyně, na e-mailu.
 • - Program Zelená karta ČSOP „Technická památka Mlýn v Písečné čp. 35“ pokračuje pod vedením p. Hany Maarové.
 • - Oblíbené jsou odborné exkurze po zajímavých místech v naší zemi pořádané naší organizací.
 • - Kampaně jako Den Země mají ve městě tradici.

 • 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

   Počet členů k 31. 12. 2018: 42 členů.

   Složení výboru ZO ČSOP

   Výbor ZO pracoval v tomto složení do 21. 2. 2018:
  • Pavlína Vomáčková předsedkyně
  • Hana Dušková hospodářka, účetní
  • Alena Mistrová jednatelka, členka výboru
  • Marie Hyšková členka výboru
  • Antonín Drašnar člen výboru
  • Vlasta Tomková členka výboru
  • Olga Kadlecová revizorka
  • Na členské schůzi dne 21. 2. 2018 byl výbor doplněn o nové členy:
  • Gregorová Danuše – členka
  • Broulíková Marie – členka
  • Ondráček Jaroslav – člen, který 3. 5. 2018 požádal o ukončení činnosti ve výboru ZO z časových důvodů.

  3. ČINNOST VÝBORU

   Výbor základní organizace se sešel 11krát. Svolány byly celkem 2 členské schůze: Výroční členská schůze 21. 2. 2018 a Vánoční setkání pro členy a příznivce ZO ČSOP Zlatá studánka 6. 12. 2018.

  • Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:
  • - Grant Pardubického kraje pro rok 2018 (Grant z programu Vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí):
  • • EKOCENTRUM ČERVENKA
  • • Finanční dotace Města Česká Třebová – příspěvek na činnost
  • V roce 2018 dále bylo:
  • • Podepsána nová smlouva s ředitelstvím ZŠ Habrmanova – od 8.1.2018 do 31. 12. 2018, pololetně vykazujeme hodiny strávené v ekocentru
  • • Celorepublikové setkání členů a přátel ČSOP se konalo v termínu 7.-9.9.2018 v Sedmihorkách
  • • Sněmu ČSOP v Čáslavi ve dnech 24. – 26. 11. 2018 se zúčastnilo 6 členů z kraje. Z naší organizace jako delegáti byli P. Vomáčková a H. Dušková
  • • Semináře Hospodaření s dešťovou vodou pořádaný ekocentrem Koniklec dne 24.10. v Chrudimi se zúčastnili A. Drašnar, L. Mistr a A. Mistrová
  • • Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský zpravodaj, Orlický deník, OIK TV
  • • www stránky: WWW.ZLATASTUDANKA.PROBIT.CZ
  • 4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ DNE 10. KVĚTNA 2018


   5. RICHTEROVA CHATA

    Richterova chata se nachází v lesích na Studené Hůře nad údolím Skuhrovského potoka. Spolek má tuto chatu ve výpůjčce od Města Česká Třebová a to od roku 2006. Původně byla zapůjčena na zájmovou činnost dětí a mládeže a nyní je to hlavně činnost spolku.

    Správcovství se od roku 2018 ujali manželé Duškovi. Každý měsíc byla prováděna prohlídka vnitřního prostoru a okolí chaty, byly provedeny drobné opravy jako doplnění háčků u okenic, oprava drhnoucích dveří, přibití prken na stropu, obnova svícení chaty. Na jaře byla chata důkladně uklizena, byly odstraněny rozbité a poškozené věci, vyprány záclony, závěsy a přehozy, umyta okna. Zároveň byly odstraněny nánosy na žulovém chodníku kolem chaty a skladu nářadí. V srpnu se provedlo pravidelné posečení a uklizení trávy a na podzim příprava na zimu. Vzhledem k tomu, že přetrvává potřeba opravit na dvou místech střechu, byla tato skutečnost nahlášena p. Smrčkovi na Městský úřad.

    Na chatě se uskutečnily dvě akce. První, hned na začátku ledna, kterou byla zimní vycházka, se vydařila, přálo počasí a tak nechybělo ani opékání nad zimním ohníčkem a horký čaj. Druhou akcí, která se uskutečnila v srpnu, byla výborová schůze a na posezení přišli i další členové organizace. V příjemném a klidném prostředí jsme zhodnotili uskutečněné akce a naplánovali nové. V příštím roce bychom chtěli zvážit častější využití této chaty.


   6. OCHRANA BIODIVERZITY

   • Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu. Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2018 kontrolou příbytků pro zvířata. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Areál zahrady je obohacen vytvořeným Geoparkem (horniny, zkameněliny).  Ekosystémy potoka Potočnice, VKP dle zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb., zůstávají nadále v pozornosti ZO ČSOP Zlatá studánka. Monitoring bude pokračovat, louka byla jednou pokosena.  Společně s ČSOP Podorlicko probíhal transfer obojživelníků v Přívratu.


   7. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

    Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

    Ekocentrum Červenka sídlí v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny, pořádají se zde dílny, přednášky, výukové programy a dny otevřených dveří.

    Práce v ekocentru se dělí na několik činností:

    I. Osvětová činnost

    • V rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se konal úklid řeky Třebovky a jejího okolí na Podhorce (7.4.)

    • Otvírání Zlaté studánky (21.4.)

    • Den Země (10.5.)

    • Letní pohodový tábor (1.-5. 7.)

    • Javorková stezka – Den zvířat (7.10.)

    • Uzamykání Zlaté studánky (20.10.)

    Přednášky a exkurze

    • přednáška: Cyklus života dle prvku TČM – Pohled východu - A. Mistrová (16. 1.)

    • exkurze: Výprava za sněženkami do PP Vysoký les (25. 3.)

    • přednáška: Omán a pouště – J. Štyrský (16. 4.)

    • exkurze: Tajný výlet – Hoštejn (tábořiště, 3. 6.)

    • exkurze: Písečná (23.8.)

    • Setkání členů a přátel ČSOP Sedmihorky (7. - 9. 9.)

    • exkurze: Tisíc chutí Moravského krasu (6. 10.)

    • přednáška: Kréta a Kos I. - J. Štyrský (8. 10.)

    • přednáška: Africké návraty – manželé Karlíkovi (6. 11.)

    • přednáška: Kréta a Korfu II. – J. Štyrský (10. 12.)

    II. Výuková činnost a výukové programy v roce 2018

    V roce 2018 se uskutečnil 1 program Velká plavba (o zdravé výživě), který zajistila Darina Hrušková.

    III. Vzdělávací činnost

    V této oblasti je činnost zaměřena na dílny s přírodními materiály. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních kurzů.

    • Recyklační odpoledne – výroba ručního papíru (18. 11.)

    IV. Poradenská činnost – ekoporadna

    Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka. Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod

    označený cedulí.

    Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na aktuální ekologická témata. Provozní doba ekologické poradny je po telefonické domluvě kdykoliv v pracovní době. Služby jsou poskytovány při akcích organizace, telefonicky i e-mailem zdarma.

    V ekocentru jsou k nahlédnutí a případnému zapůjčení propagační materiály týkající se ochrany přírody a životního prostředí.

    Ekocentrum disponuje i přírodovědnými časopisy, vypůjčit lze i knihy.


   8. PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2018

    LEDEN

    → 2. 1.: ZIMNÍ VYCHÁZKA NA RICHTEROVU CHATU

    → 16. 1. Schůze výboru

    → 16.1.: Přednáška - CYKLUS ŽIVOTA DLE PRVKU TČM – POHLED VÝCHODU - A. Mistrová

    ÚNOR

    → 13. 2.: Schůze výboru

    → 21. 2. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

    BŘEZEN

    → 19.3.: Schůze výboru

    → 25.3.: VÝPRAVA ZA SNĚŽENKAMI DO PŘÍRODNÍ PAMÁTKY VYSOKÝ LES – exkurze

    DUBEN

    → 7.4.: ÚKLID TŘEBOVKY A OKOLÍ – Ukliďme svět, ukliďme Česko - společně se ZO ČSOP Podorlicko a Českým svazem rybářů jsme uklidili Podhorku

    → 12. 4.: Schůze výboru

    → 16. 4.: OMÁN A POUŠTĚ - přednáška p. Štyrského

    → 21.4.: OTVÍRÁNÍ ZLATÉ MAŘENČINY STUDÁNKY

    KVĚTEN

    → 3. 5.: Schůze výboru

    → 10. 5.: DEN ZEMĚ

    ČERVEN

    → 3. 6.: TAJNÝ VÝLET - Hoštejn (tábořiště) - exkurze

    → 5. 6.: Schůze výboru

    ČERVENEC

    → 1.- 5. 7.: LETNÍ POHODOVÝ TÁBOR V HOŠTEJNĚ

    SRPEN

    → 14. 8.: Schůze výboru

    → 23. 8.: EXKURZE V PÍSEČNÉ

    ZÁŘÍ

    → 7.- 9.9.: SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL ČSOP V SEDMIHORKÁCH

    → 12. 9.: Schůze výboru

    ŘÍJEN

    → 2. 10.: Schůze výboru

    → 6. 10.: TISÍC CHUTÍ MORAVSKÉHO KRASU - exkurze

    → 7. 10.: DEN ZVÍŘAT - Javorková stezka

    → 8. 10.: KRÉTA A KOS I. – přednáška p. J. Štyrského

    → 20. 10.: ZAVÍRÁNÍ ZLATÉ STUDÁNKY 2018

    LISTOPAD

    → 6.11.: Schůze výboru

    → 6.11.:AFRICKÉ NÁVRATY - přednáška manželů Karlíkových

    → 18.11.: RECYKLAČNÍ ODPOLEDNE - VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU

    PROSINEC

    → 6.12.: VÁNOČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

    → 6.12.: Schůze výboru

    → 10.12.: KRÉTA A KORFU II. - přednáška p. J. Štyrského


   9. HOSPODAŘENÍ

    Přehled hospodaření spolku za rok 2018

    ZO ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová

   • Stav finančních prostředků k 1.1.2018: 107 894,09 Kč
   • Celkové příjmy: 45 370,- Kč
   • z toho: prodej služeb 6 000,-
   • členské příspěvky 950,-
   • granty a dotace 35 000,-
   • ostatní příjmy 3 420,--
   • Celkové výdaje: 68 064,80 Kč
   • z toho: materiál 13 696,-
   • provozní režie 9 239,80
   • výdaje granty a dotace 43 691,-
   • ostatní výdaje 1 438,-
   • Stav finančních prostředků k 31.12.2018: 85 199,29 Kč
   • z toho:
   • v pokladně 3 474,- Kč
   • na BÚ 81 725,29 Kč
   • Spolek vede jednoduché účetnictví. Běžný účet je zřízen u FIO banky.

   10. KONTAKTY

    Adresa: ZO ČSOP Zlatá studánka

    Matyášova 937

    56002 Česká Třebová

    Webová stránka: http://www.zlatastudanka.probit.cz

    E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

    Kontakty na členy výboru ZO ČSOP:

    Předsedkyně – Pavlína Vomáčková

    M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

    Hospodářka – Hana Dušková

    M: 608 233 044 e-mail: duskhana@seznam.cz

    Jednatelka – Alena Mistrová

    M: 737 306 148

    e-mail: mistrova.a@seznam.cz

    Bankovní spojení:

    Fio Banka

    číslo účtu: 2501299054/2010

    IČO:711 881 69


   11. PODĚKOVÁNÍ

    Poděkování patří všem členům organizace, kteří se na činnosti v roce 2018 podíleli. Pracují obětavě, ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

    Ústřední výkonná rada ČSOP Praha

    ZŠ Habrmanova Česká Třebová

    Město Česká Třebová

    Pardubický kraj

    Eko Bi s. r. o. Česká Třebová

    EC Paleta Pardubice

    Lesy České republiky, s. p.

    PaedDr. Jiří Štyrský

    Mgr. Milan Michalski

    NET4GAS


   12. OBSAH

    1. Kdo jsme

    2. Členská základna

    3. Činnost výboru

    4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové

    5. Richterova chata

    6. Ochrana biodiverzity

    7. Ekologická výchova

    - osvětová činnost

    - výuková činnost a výukové programy v roce 2018

    - vzdělávací činnost

    - poradenská činnost

    8. Přehled akcí v roce 2018

    9. Hospodaření v roce 2018

    10. Kontakty

    11. Poděkování

    12. Obsah

    In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
    Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
    We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky
00.00.0000:
Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

Blí? k p?írod?

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.